You can't live with them, can't live without them.

Welke rechtgeaarde audiofiel heeft niet vele uren doorgebracht met het alsmaar wisselen van bekabeling, steeds maar weer zoekend naar "het", het ultieme geluid, het geluid dat een topkabel kan brengen?

Het is nog geen 15 jaar geleden dat iedereen beweerde dat kabels geen enkele invloed hebben op het geluid. Waarom niet? Omdat men het niet kon meten!!!

Er zijn nog steeds veel wetenschappers die niet geloven dat tijddomein vervorming (jitter en andere faseruis) een dominante invloed heeft op de mate waarin een high-end component erin slaagt de werkelijkheid te benaderen.

Zij hebben ongelijk.

Array bekabeling is ontstaan uit tijddomein denken. Hoe kan faseruis beperkt worden in alle gevallen waarin 2 apparaten verbonden worden via een kabel? Naast veel wiskundige analyse leverde die vraagstelling ook veel experimenten op. Experimenten die uiteindelijk leidden tot de OPAL interlinks en GEODE luidsprekerkabel.

Door het unieke tijddomein design heeft vrijwel ieder audio systeem een enorme verbetering in ruimtelijkheid wanneer de Array OPAL en GEODE in het systeem gebruikt worden. De versmering in het midden en hoog neemt sterk af. Uw systeem wordt levendiger en neutraler. Het is alsof er een gordijn voor uw luidsprekers wordt weggetrokken. Geinteresseerd? Vraag een vrijblijvende demo aan!

Luidsprekerskabels

De Array GEODE-2 is de tweede generatie van de Array geweven luidsprekerkabel. Hij wordt in iedere gewenste lengte tot 7 meter custom voor u geweven en afgewerkt.

Interlinks

Array OPAL: Onze geweven interlink met teflon dielectricum
Array OPAL SilverGold: Hetzelfde als de OPAL, maar dan met zilveren geleiders met 1% gouddotering